Lock in 27-28 oktober!


Missa inte LOCK-IN, årets läskigaste event på Navet! Observera förändrade öppettider lördag 27-28/10.

Relaxavdelningen är stängd under evenemanget.


Miljö

Navet ligger i centrum av Umeå för att det ska vara enkelt att ta sig hit på ett hållbart sätt – genom att cykla, gå eller använda kollektivtrafik. Vi arbetar också hela tiden för att driva badhuset på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

På Navet sopsorterar vi i hela verksamheten och ser till att använda så lite och så miljövänliga kemikalier som möjligt, till exempel i vattenreningen och städningen. Vi återvinner också värmen från använt badvatten för att värma upp nytt vatten som pumpas in. Även luftvärmen som genereras vid vattenreningen i källaren återvinns för att värma luften i badhuset.

För att minska kloranvändningen används ultraviolett ljus för att rena vattnet. Dessutom har badhuset egen klortillverkning, och därför görs det bara så mycket klor som behövs. Det leder inte bara till mindre svinn utan är också bättre för miljön och för personalen. Inga transporter av klor behöver heller gå in i centrala Umeå, vilket är en viktig säkerhetsaspekt.

Säkerhet

Frågor och svar

Här kan du se svaren på de vanligaste frågorna från våra besökare. Om du inte finner svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss. 

Mer spänning

Upplevelsebadet