Ångbastun i upplevelsen är stängd tills vidare, åtgärd påbörjas 3/7

Onsdag den 3/7 påbörjas renovering av bastun och kan störande ljud vid rivning kan förekomma.

Övriga delar av badhuset är öppet som vanligt. Se våra öppettider.

Bokningsinformation

Gruppträning

Bokning

 • Åldersgränsen för att delta i vår gruppträning är från det år du fyller 12 år och du måste vara simkunnig.
 • Du kan boka via Navets webbokning, i appen eller i receptionen på Navet. Har du inte något Navetkort måste du först registrera en användare i webbokningen.
 • Du kan boka ditt pass tidigast klockan 06.00 sju dagar i förväg och fram till två timmar innan passet börjar.
 • Du kan boka max tre pass per dag (totalt 24 pass/vecka), inklusive platser på reservlista. Vid avbokningar fylls passet på från reservlistan och du får ett meddelande på mejl och sms.
 • Reservlistan nollställs två timmar innan passet börjar. Därefter hänvisar vi till eventuella drop-in platser.
 • När du kommer till Navet för att gå på ditt pass scannar du ditt armband i inpasseringsgrindarna eller dörrläsaren ner till relaxen och blir då automatiskt avprickad. Du måste vara avprickad senast 10 minuter innan passet startar.
  Du som inte har ett Navetkort som inkluderar träning kontaktar receptionen för att bli avprickad och betala en engångsentré/mellanskillnad.
 • Om du inte prickas av i tid släpps din plats till drop-in och du får en avbokningspåminnelse via mejl. Efter tre utskickade påminnelser spärras din möjlighet till förbokning av pass. Du kan lösa spärren i receptionen för 100 kr.

Avbokning

 • Avbokning ska ske senast två timmar innan passet startar, så att väntande kunder på reservlista och drop-in har en chans att få en plats.
 • Om Navet ställer in pass får du ingen varning och du behöver inte avboka din plats.

Simkurser

Bokning

 • Kurserna släpps på måndag två veckor innan kursstart.
 • Kursen kan bokas i menyn (boka arrangemang) eller i receptionen på Navet fram till andra kurstillfället. Platserna är begränsade. Vi har inte möjlighet att ta simkursbokningar via telefon.
 • Kursen betalas i samband med bokning på webbsidan eller med kort vid bokning på Navet. Bokningen är genomförd först när den är betald.
  Påbörjade men obetalda webbokningar försvinner från kundvagnen efter en timme.
 • Observera att bad före och efter lektionstiden inte ingår i kursavgiften utan betalas som en vanlig badentré i receptionen den aktuella dagen.

Avbokning och återbetalning

För avbokning av simkurser som faller utanför ångerrätten tillämpar Navet nedanstående avbokningsregler:

 • Avbokning ska ske senast fem dagar före kursstart, efter det sker återbetalning endast mot uppvisat läkarintyg för de lektioner som återstår efter läkarintygets datering.
 • I de fall Navet ställer in en hel kurs sker full återbetalning till kund.
 • Återbetalning görs med kort på plats i receptionen på Navet.

Relax

Bokning

 • I vår relax måste du vara minst 18 år.
 • Tider för privatpersoner kan bokas på webben eller i receptionen på Navet och är bokningsbara en vecka i förväg. Platserna är begränsade.
  Vi har inte möjlighet att ta relaxbokningar via telefon.
 • För privatpersoner sker betalning i samband med bokning på webbsidan eller med kort eller Swish vid bokning på Navet. Bokningen är genomförd först när den är betald. Påbörjade men ej betalda webbokningar försvinner från kundvagnen efter en timme.
 • Gruppbokningar görs genom att skicka en förfrågan via mejl till navet@umea.se. Gruppbokningar betalas på plats med kort, Swish eller faktureras. Vid fakturering krävs organisationsnummer, faktureringsadress och namn på kontaktperson/referens.

Avbokning och återbetalning

För avbokning av relaxavdelningen som faller utanför ångerrätten tillämpar Navet nedanstående avbokningsregler.

Privatperson

 • Du kan boka om din tid inom en treveckorsperiod, eller lämna över din plats till någon annan, utan extra kostnad.
 • Avbokning ska ske senast fem dagar innan din bokade tid, efter det sker återbetalning endast mot uppvisat läkarintyg.
 • Återbetalning görs med kort på plats i receptionen på Navet.

Gruppbokning

 • Avbokning kan ske upp till två veckor före bokat datum. Vid senare avbokning debiteras halva beloppet, vid utebliven ankomst debiteras hela beloppet.

I de fall Navet tvingas stänga relaxavdelningen sker full återbetalning till kund.

Avtal

Avtalsvillkor för personuppgifter

 • Vi behöver spara och behandla dina angivna personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska
  kunna behandla dina tjänster (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer vi inte att
  kunna behandla dina tjänster. Syftet med behandlingen är att kunna administrera och leverera de tjänster du efterfrågar och
  kommunicera med dig som kund. Med tjänster menas tex bokning, betalning och tillträde. Rättslig grund är avtal. Du har när som helst
  rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  Dina uppgifter kommer att sparas två år efter din senaste kundkontakt med oss.
 • Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina
  personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig kan även delas med
  annan instans på Umeå kommun och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
  skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgiftertill ett land utanför EU.
 • Personuppgiftsansvarig är Fritidsnämnden, 901 84 Umeå.
 • Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra
  invändningar eller raderas. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller
  Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/dataskydd. Klagomål på vår
  behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Navetkortet

Vill du kunna bada, simma och relaxa på Navet så ofta du vill, få tillgång till all vattenträning på Navet och även bada på Umelagun under sommaren? Skaffa Navetkortet – nu utan bindningstid!

Vattenträningsutbildning

Ät på Navet

Restaurang

I Navets restaurang hittar du både mättande måltider, nyttig frukost och lättare fika. Här kan du också äta din egen matsäck.