Ångbastu i upplevelsen och ångbastu i relaxen är tillfälligt stängd.

Vi jobbar med att öppna bastun så fort som möjligt.

Tillgänglighetsredogörelse

Umeå kommuns fritidsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att navet.umea.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Kontakta oss på mejl navet@umea.se eller på telefon 090-16 16 40.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på mejl navet@umea.se eller telefon 090-16 16 40 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan. Under 2023 ska Navet få en ny webbplats och vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsbrister 2023-12-31.

Otillgängliga delar:

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
  • En del bilder har inte alt-text då de är inlagda med CSS.
  • Visst innehåll som rör sig går inte att styra.
  • Rubriker i visst innehåll är inte kodade med h-element.
  • Texter på andra språk än svenska är inte alltid uppmärkta med rätt språk.
  • Vissa element har inte tillräckliga kontrastvärden för brödtexten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en begränsad tillgänglighetsanalys av webbplatsen för att få en övergripande bild. Senaste bedömningen gjordes 2020-11-04.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-11-21.