Navet är stängt

11 juni - 21 augusti är Navet stängt för underhållsarbete. Läs om vad som gäller under sommaren.

Tillgänglighetsredogörelse

Umeå kommuns fritidsförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att navet.umea.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Kontakta oss på mejl navet@umea.se eller på telefon 090-16 16 40.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på mejl navet@umea.se eller telefon 090-16 16 40 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan. Under hösten/vintern 2020 gör vi en analys av webbplatsen och åtgärdar de brister som vi hittar. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsbrister 2020-12-31.

Otillgängliga delar:

  • Texter på andra språk än svenska är inte alltid uppmärkta med rätt språk.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22. Vi jobbar löpande med bedömning av webbplatsen under hösten och vintern 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-22.