Bastu herr omklädning tillfälligt avstängd

Tillfälligt avstängd, väntar på service.

Aktuell information

Nya öppettider! 1 juni - 16 augusti har vi speciella öppettider för sommaren.  Se våra sommaröppettider.

 

Navets upplevelsebassäng, inklusive rutschbanor, stängd för underhållsarbete. Andra delar av Navet är öppet under arbetets gång. Vid frågor om underhållsarbetet, kontakta fastighetsägaren INAB.


Om du känner dig frisk - välkommen att besöka oss!  Läs om vad vi gör för att förhindra smittspridningen av covid-19. 

Information angående coronavirus

Navet följer myndigheternas riktlinjer kring hanteringen av situationen med smittspridningen av coronaviruset. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar och Navet har öppet enligt vanliga öppettider tillsvidare.

Information med anledning av covid-19

Navet tar smittspridningen av covid-19 på allvar och vi följer myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridningen. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar gällande öppettider eller besökare. Simhallar omfattas alltså inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar* och simhallar kan hålla öppet för att fortsätta främja folkhälsan**. Här kan du läsa om vilka åtgärder vi vidtar och vad du som besökare kan göra. 

Vad gör vi på Navet? 

• Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus, som dödar både bakterier och virus***. Mängden fritt klor per liter vatten är tillfälligt justerad från 0,6 till 1,0 mg i våra bassänger.

• Vi håller en ännu högre frekvens på städning i våra lokaler.

• Personal som känner av sjukdomssymptom håller sig hemma.

• Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad samt vikten av god handhygien.

• Vi ställer in större senioraktiviteter: Cirkelträning Nolia och Seniordag på Navet

• Vattenträningspass är antingen reducerade i antal deltagare eller flyttad till större bassängområde.

• Vi erbjuda alla befintliga kunder med abonnemang möjligheten att frysa sitt abonnemang gratis en månad framåt, med undantag för Motionskort inom Umeå kommun.

• Vi uppmanar våra besökare att hålla avstånd vid exempelvis köer vid beställning av mat. Beställning och betalning görs i tur och ordning och därefter sitter man ned med sin mat, eller tar med sig take away.

• Vi försöker få ett bra genomflöde i de olika lokaler och omklädningsrum vi har för att det inte ska vistas för många i samma utrymme samtidigt.

• Aufguss utgår från och med 23/4 enligt rekommendationer av Svenska badbranchen.

• Vi stänger ångbastun i upplevelsebadet och relaxavdelningen från och med 23/4 enligt rekommendationer av Svenska badbranchen. Vi höjer temperaturen till 80 grader i övriga bastur.

Vad kan du som besökare göra? 

• Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss.

• Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss – stanna istället hemma.

• Var extra noga med hygienen, särskilt handhygien. 

• Hålla avstånd till varandra.

• Håll dig uppdaterad på myndigheternas direktiv och rekommendationer. Var särskilt försiktig om du är du över 70 år eller i annan riskgrupp. Läs folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar.

 
*Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet
Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Källa: Polisen, regeringsbeslut 2020-03-27

**Träna gärna men gör det säkert
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
Källa: Folkhälsomyndigheten, pressmeddelande 2020-03-24

***Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Motionssimma i 50-metersbassäng

SLAPPNA AV

Relaxavdelningen

Vattenträning